Proszę się rozejść! Tu nie ma na co patrzeć

14.12.2017 / godz.00:00

Wystawa zbiorowa

 

 

 

Wystawa zbiorowa pt. „Proszę się rozejść! Tu nie ma na co patrzeć.” ma stanowić rozwinięcie tezy Jacques’a Rancière’a o funkcjonowaniu w przestrzeni widzialności tzw. „policyjnej wersji historii”.

 

Jednocześnie projekt ten wpisuje się w koncepcję szeroko rozumianej kultury wizualnej, która – jak zauważa nowojorski medioznawca, Nicholas Mirzoeff – „nie jest po prostu sumą tego, co wykonano z myślą o oglądaniu, jak obrazy czy filmy, ale (…) jest zbiorem relacji pomiędzy tym, co widzialne, a nazwami, które nadajemy temu, co widzimy. Obejmuje również to, co niewidzialne lub usunięte z pola widzenia”.

 

Projekt ma zatem stanowić rodzaj opowieści o obrazach widzialnych i niewidzialnych, wypartych i pożądanych, modnych i odrzucanych. Założeniem kuratorskim przyświecającym wystawie było pozostawienie całkowitej swobody wypowiedzi artystom, którzy otrzymali za zadanie przygotowanie i realizację dzieła stanowiącego swobodną  interpretację idei wystawy, przy czym jedynym parametrem wspólnym są gabaryty pracy, które nie mogą przekroczyć standardowego wymiaru A4. 

 

 

Kurator: Grażyna Tereszkiewicz

 

Wstęp wolny